• НАДІЙНІСТЬ
 • ОПЕРАТИВНІСТЬ
 • ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
 • ЯКІСТЬ
 • eng rus

КОРИСНА МОДЕЛЬ

Ми маємо великий досвід у реєстрації корисних моделей в Україні та за кордоном за системою РСТ, міжнародними системами, а також безпосередньо у будь-яких країнах світу.

У своїй практиці ми співпрацюємо з патентними повіреними у більш ніж 20 країнах світу.

Наша компанія надає весь спектр послуг щодо реєстрації корисних моделей та захисту прав, а саме:

 • Патентний пошук,
 • Подання на реєстрацію,
 • Ведення діловодства з установою,
 • Захист прав в апеляційній палаті,
 • Отримання патенту,
 • Підтримання чинності патенту,
 • Моніторинг порушення прав на корисну модель замовника з боку інших осіб,
 • Захист прав на корисну модель замовника в усіх судових інстанціях.

Також ми розробляємо та реєструємо:

 • Ліцензійні договори,
 • Договори про передачу прав на корисну модель (продаж корисної моделі),
 • Договори на спільне володіння та розпорядження корисною моделлю,
 • Інші договори на замовлення.

СТИСЛО ПРО КОРИСНУ МОДЕЛЬ

Відносини щодо набуття і здійснення права власності на корисну модель в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі – Закон) та міжнародними договорами.

Корисна модель – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, який відповідає критеріям патентоспроможності (новизна, промислова придатність).

Право власності на корисну модель засвідчується Патентом.

Строк дії Патенту становить 10 років від дати подання заявки за умови щорічного підтримання чинності патенту.

Право на одержання Патенту має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Права, які випливають із Патенту, діють від дати публікації про видачу Патенту.

Обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі.

Об'єктом корисної моделі може бути:

 • Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
 • Процес (спосіб),
 • Нове застосування відомого продукту чи процесу.

Власник корисної моделі має право:

 • Виключне право використовувати корисну модель за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів,
 • Виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану корисну модель,
 • Виключне право розпоряджатися правом на корисну модель в порядку, встановленому статтею 28 Закону.
Тел. +380 (50) 556 33 68, +380 (67) 999 93 36          а/с 7399, Харків, 61057, Україна