• НАДІЙНІСТЬ
 • ОПЕРАТИВНІСТЬ
 • ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
 • ЯКІСТЬ
 • eng rus

ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА (ТМ)

Ми маємо великий досвід у реєстрації торгівельних марок (знак для товарів та послуг) в Україні та міжнародних торгівельних марок за Мадридською системою, Європейською системою, а також безпосередньо у будь-яких країнах світу.

У своїй практиці ми співпрацюємо з патентними повіреними у більш ніж 20 країнах світу.

Наша компанія надає весь спектр послуг щодо реєстрації ТМ та захисту прав, а саме:

 • Перевірка (пошук) щодо можливості реєстрації наданого замовником позначення,
 • Подання на реєстрацію,
 • Ведення діловодства з установою,
 • Захист прав в апеляційній палаті,
 • Отримання свідоцтва,
 • Продовження строку дії свідоцтва,
 • Моніторинг порушення прав на ТМ замовника з боку інших осіб,
 • Захист прав на ТМ замовника в усіх судових інстанціях.

Також ми розробляємо та реєструємо:

 • Ліцензійні договори,
 • Франчайзингові договори,
 • Договори про передачу прав на ТМ (продаж торгівельних марок),
 • Договори на спільне володіння та розпорядження ТМ,
 • Інші договори на замовлення.

СТИСЛО ПРО ТМ

Відносини щодо набуття і здійснення права власності на торгівельні марки (далі – ТМ) в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) та міжнародними договорами.

Торгівельна марка (Знак для товарів та послуг) – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право власності на ТМ засвідчується Свідоцтвом.

Строк дії Свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується на кожні 10 років за бажанням власника.

Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Обсяг правової охорони визначається зображенням ТМ та переліком товарів і послуг.

Об'єктом ТМ може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Власник ТМ має право:

 • Використовувати ТМ,
 • Виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану ТМ,
 • Виключне право розпоряджатися правом на ТМ в порядку, встановленому статтею 16 Закону.
Тел. +380 (50) 556 33 68, +380 (67) 999 93 36          а/с 7399, Харків, 61057, Україна