• НАДІЙНІСТЬ
 • ОПЕРАТИВНІСТЬ
 • ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
 • ЯКІСТЬ
 • eng rus

ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ (ТІМ)

Ми маємо досвід у реєстрації ТІМ в Україні, а також безпосередньо у будь-яких країнах світу.

У своїй практиці ми співпрацюємо з патентними повіреними у більш ніж 20 країнах світу.

Наша компанія надає весь спектр послуг щодо реєстрації ТІМ та захисту прав, а саме:

 • Перевірка (пошук) щодо можливості реєстрації наданої замовником тім,
 • Подання на реєстрацію,
 • Ведення діловодства з установою,
 • Захист прав в апеляційній палаті,
 • Отримання свідоцтва,
 • Моніторинг порушення прав на тім замовника з боку інших осіб,
 • Захист прав на ТІМ замовника в усіх судових інстанціях.

Також ми розробляємо та реєструємо:

 • Дозволи, ліцензії на використання ТІМ,
 • Договори про передачу прав на ТІМ (продаж ТІМ),
 • Договори на спільне володіння та розпорядження ТІМ,
 • Інші договори на замовлення.

СТИСЛО ПРО ТІМ

Відносини щодо набуття і здійснення права власності на топографії інтегральних мікросхем (ТІМ) в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем " (далі – Закон) та міжнародними договорами.

Топографія інтегральних мікросхем – зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

Право власності на ТІМ засвідчується Свідоцтвом.

Строк дії Свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки або від дати першого використання ТІМ.

Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа або їх правонаступники.

Права, які випливають із Свідоцтва, діють від дати публікації про видачу Свідоцтва.

Обсяг правової охорони визначається зображенням ТІМ на матеріальному носії.

Власник ТІМ має право:

 • Виключне право використовувати ТІМ,
 • Виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану ТІМ,
 • Виключне право розпоряджатися правом на ТІМ в порядку, встановленому статтею 16 Закону.
Тел. +380 (50) 556 33 68, +380 (67) 999 93 36          а/с 7399, Харків, 61057, Україна