• НАДІЙНІСТЬ
 • ОПЕРАТИВНІСТЬ
 • ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
 • ЯКІСТЬ
 • eng rus

ВИНАХІД

Ми маємо великий досвід у реєстрації винаходів в Україні та за кордоном за системою РСТ, Європейською та Євразійською системами, а також безпосередньо у будь-яких країнах світу.

У своїй практиці ми співпрацюємо з патентними повіреними у більш ніж 20 країнах світу.

Наша компанія надає весь спектр послуг щодо реєстрації винаходів та захисту прав, а саме:

 • Патентний пошук,
 • Подання на реєстрацію,
 • Ведення діловодства з установою,
 • Захист прав в апеляційній палаті,
 • Отримання патенту,
 • Підтримання чинності патенту,
 • Моніторинг порушення прав на винахід замовника з боку інших осіб,
 • Захист прав на винахід замовника в усіх судових інстанціях.

Також ми розробляємо та реєструємо:

 • Ліцензійні договори,
 • Договори про передачу прав на винахід (продаж винаходу),
 • Договори на спільне володіння та розпорядження винаходом,
 • Інші договори на замовлення.

СТИСЛО ПРО ВИНАХІД

Відносини щодо набуття і здійснення права власності на винахід в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі – Закон) та міжнародними договорами.

Винахід – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, який відповідає критеріям патентоспроможності (новизна, винахідницький рівень, промислова придатність).

Право власності на винахід засвідчується Патентом.

Строк дії Патенту становить 20 років від дати подання заявки за умови щорічного підтримання чинності патенту.

Право на одержання Патенту має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Права, які випливають із Патенту, діють від дати публікації про видачу Патенту.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу.

Об'єктом винаходу може бути:

 • Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
 • Процес (спосіб),
 • Нове застосування відомого продукту чи процесу.

Власник винаходу має право:

 • Виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів
 • Виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований винахід,
 • Виключне право розпоряджатися правом на винахід в порядку, встановленому статтею 28 Закону.
Тел. +380 (50) 556 33 68, +380 (67) 999 93 36          а/с 7399, Харків, 61057, Україна