• НАДІЙНІСТЬ
 • ОПЕРАТИВНІСТЬ
 • ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
 • ЯКІСТЬ
 • eng rus

ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Ми маємо великий досвід у реєстрації промислових зразків в Україні та за кордоном за міжнародними системами, а також безпосередньо у будь-яких країнах світу.

У своїй практиці ми співпрацюємо з патентними повіреними у більш ніж 20 країнах світу.

Наша компанія надає весь спектр послуг щодо реєстрації промислових зразків та захисту прав, а саме:

 • Патентний пошук,
 • Подання на реєстрацію,
 • Ведення діловодства з установою,
 • Захист прав в апеляційній палаті,
 • Отримання патенту,
 • Підтримання чинності патенту,
 • Моніторинг порушення прав на промисловий зразок замовника з боку інших осіб,
 • Захист прав на промисловий зразок замовника в усіх судових інстанціях.

Також ми розробляємо та реєструємо:

 • Ліцензійні договори,
 • Договори про передачу прав на промисловий зразок (продаж промислового зразка),
 • Договори на спільне володіння та розпорядження промисловим зразком,
 • Інші договори на замовлення.

СТИСЛО ПРО ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Відносини щодо набуття і здійснення права власності на промисловий зразок в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі – Закон) та міжнародними договорами.

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Право власності на промисловий зразок засвідчується Патентом.

Строк дії Патенту становить 10 років від дати подання заявки за умови щорічного підтримання чинності патенту, з правом продовження строку ще на 5 років.

Право на одержання Патенту має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Права, які випливають із Патенту, діють від дати публікації про видачу Патенту.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу.

Об'єктом промислового зразка може бути:

 • Форма,
 • Малюнок,
 • Розфарбування,
 • Їх поєднання,
  які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Власник промислового зразка має право:

 • Виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів,
 • Виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований промисловий зразок,
 • Виключне право розпоряджатися правом на промисловий зразок в порядку, встановленому статтею 20 Закону.
Тел. +380 (50) 556 33 68, +380 (67) 999 93 36          а/с 7399, Харків, 61057, Україна